Domov
Sumár 2007 Tlač E-mail

V dňoch 22. apríla až 1. mája 2007 viaceré lesnícke organizácie spojili svoje sily a odštartovali prvé celoslovenské Lesnícke dni. Lesníci počas týchto dní pozývali verejnosť nielen do lesa, ale i na pôdu svojich organizácií. Vyšli z lesa do ulíc, navštívili školy, ale i nemocnice a iné verejné priestranstvá. Vysvetľovali verejnosti princípy lesníctva, približovali svoju prácu, ale najmä budovali dôveru.

Hlavným prínosom akcie bola angažovanosť takmer všetkých významných lesníckych subjektov. Okrem š.p. LESY SR sa do prípravy akcie aktívne zapojili Vojenské lesy a majetky Pliešovce, š.p., ŠL TANAP-u, Technická univerzita vo Zvolene, stredné lesnícke školy, Múzeum vo Svätom Antone - Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, ale aj Slovenská lesnícka komora. Neštátne lesnícke organizácie, reprezentované Radou združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, priložili ruku k dielu a vo väčších mestách pripravili pre verejnosť zaujímavý program.

Otvorenie akcie

Lesnícke dni symbolicky odštartovali 22. apríla 2007 na Deň Zeme otvorením Dendrologického lesníckeho náučného chodníka, ktorý vybudovali Mestské lesy Bratislava. Počas slávnostnej výsadby stromčekov generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Július Novotný povedal: „Chceme, aby aj obyvatelia väčších miest mohli lepšie porozumieť snahám lesníkom". Pri otvorení Lesníckych dní na zvolenskom zámku vyzdvihol význam slovenského lesníctva takto: „Lesy a lesníctvo - je to bohatstvo, čo táto krajina má. Nastal čas, kedy lesníci chcú o tom verejnosti intenzívne rozprávať." Generálny riaditeľ Sekcie lesníckej MP SR Marián Ondrejčák skonštatoval: „ My lesníci sme boli v minulosti zahľadení do seba. Je potrebné prezentovať verejnosti lesnícku prácu, pretože táto práca nie je len o ťažbe dreva, ale najmä o starostlivosti o les". Lesnícka hymna v podaní folklórneho súboru Poľana, trubači, či recitácia známej Hviezdoslavovej básne „Pozdravujem Vás, hory, lesy..." sa 23. apríla ozývala hradbami Zvolenského zámku. Dojímavá atmosféra podujatia v hlavnom meste lesníctva - Zvolene niektorým starším kolegom lesníkom, najmä tým, ktorí si na pódiu prevzali rezortné vyznamenania MP SR za celoživotné zásluhy v oblasti lesníctva, vyčarovala úsmev na tvári, ba i slzičku v kútiku oka.

ÄŒo, kde, kedy, kto organizoval?

Nejedno dieťa lesníci pohladili po dušičke počas otvorenia Lesníckych dní v Bratislave na Partizánskej lúke, na Zvolenskom zámku alebo námestí v Poprade, kde si zážitkovým učením a lesnou pedagogikou získali srdcia malých školákov. Lesní pedagógovia pripravili pre deti hry a súťaže a takýmto spôsobom im odovzdávali nielen informácie a svoje skúsenosti, ale najmä lásku a úctu k prírode a všetkému živému. Veľkému záujmu zo strany škôl sa tešil aj projekt Stromy poznania, ktorý manažovali Lesy SR, š.p. Ako povedal „duchovný otec" celej akcie Ján Mičovský, o vysadenie tzv. miniarborét v areáloch základných škôl bol veľký záujem. Celá akcia sa uskutočnila s podporou Ministerstva školstva SR, v spolupráci s OZ Semenoles, ktorý pripravil sadenice. Celkový počet vysadených stromčekov prekročil počet 5 000, čím tento projekt priamo nadviazal na kampaň organizácie UNEP vyzývajúcu európske organizácie na výsadbu jednej miliardy stromčekov počas roku 2007. Akcia neskončila len samotným vysadením stromčekov. Deti dostali aj svoju „dávku" ekohier, publikácií, či iných darčekov. Školákom sa venovali aj lesní pedagógovia z mestských lesov v  Trenčíne,  Dobšinej, Spišskej Novej Vsi, kde deti spolu s lesníkmi zbierali odpadky a učili sa o lese priamo v lese. Svoj Lesnícky deň mali aj Banskoštiavničania a pripravili ho pre nich v Botanickej záhrade študenti a pedagógovia zo Strednej lesníckej školy. Lesnícka práca s verejnosťou má na pôde školy zelenú, čo vyzdvihol aj riaditeľ Rudolf Valovič slovami: „Lesnícke školstvo v našom meste trvá už 236 rokov nepretržite. Je potrebné o význame a histórii lesníctva verejnosť informovať". Študenti, ale najmä študentky, v slušivých uniformách prezentovali svoju školu i samotné lesníctvo veľmi dôstojne. Aj sokoliari zo Školy v prírode pod Sitnom predviedli vystúpenie, pri ktorom väčšina z detí tajila dych. Ukážky činnosti lesnej techniky priamo v teréne  - na Pustom Hrade pri Zvolene, ktoré zabezpečili Vojenské lesy a majetky, š.p. si nenechala ujsť najmä mužská časť populácie. Vedomostnú súťaž o lesoch Slovenska pripravilo Lesnícke a drevárske múzeum a tým spestrilo program zvolenských detí aj o takéto podujatie. Zvolenské školy mali naozaj nabitý program. Arborétum Borová Hora si v piatkový slnečný deň prišlo „obzrieť" takmer 500 školákov. A mali čo obzerať - viac  než  1 000 foriem a kultivarov rôznych domácich i cudzokrajných druhov drevín.

OZ Revúca pripravil pre deti lesný karneval. Deti sa nenechali zahanbiť a tiež využili svoju detskú fantáziu a počas karnevalu sa zmenili na lesné víly, zvieratká a iné lesné tvory. Trocha iná atmosféra vládla počas programu lesnej pedagogiky v základnej škole pri Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. „Uvedomili sme si, že mnoho hospitalizovaných detí sa už dávno nedostalo do lesa," povedala Jana Lehocká z Národného lesníckeho centra, „preto sme sa rozhodli priniesť im kúsok lesa do nemocnice." MUDr. Ján Nosko ocenil podujatie slovami: „Takéto aktivity zlepšujú psychický stav detí a tým prispievajú k liečbe pacientov".

Jedinečne zachované technické dielo, ktoré sa využívalo na splavovanie dreva - vodný žľab v doline Rakytovo pri Dolnom Harmanci, bolo zrekonštruované a slávnostne otvorené Mestskými lesmi Banská Bystrica 27. apríla 2007. V tento lesnícky deň bol v budove š.p. LESY SR v Banskej Bystrici slávnostne odhalený aj pamätný panel profesorovi Jozefovi Opletalovi, prvému riaditeľovi štátnych lesov.

Záver Lesníckych dní

Vydrovská dolina v Čiernom Balogu bola miestom, kde sa prvé Lesnícke dni oficiálne ukončili. Záverečnou bodkou projektu bolo slávnostné otvorenie sezóny Lesníckeho skanzenu a vysadenie posledných „stromov poznania". Vydrovská dolina bola oficiálne odomknutá návštevníkom a trúbenie úzkokoľajnej železničky na záver programu ukončilo podujatie, ktoré po prvýkrát lesníkov spojilo v snahe komunikovať - informovať, prezentovať                a vysvetľovať.

 

Ostatní­ partneri
Mediálni partneriPodujatie Lesnícke dni 2018 sa koná pod záštitou
ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

 

quiz.jpg

 

Návštevníkov: 5582071