Domov arrow Základné informácie arrow Ciele Lesníckych dní
Hlavné ciele Lesníckych dní Tlač E-mail
         Lesnícke dni  
  • spájajú Å¡tátne a neÅ¡tátne lesnícke inÅ¡titúcie pri aktívnej komunikácii s celou spoločnosÅ¥ou,
  • oslovujú Å¡irokú odbornú i laickú verejnosÅ¥,
  • informujú o význame a funkciách lesa pre spoločnosÅ¥,
  • interaktívne približujú prácu lesníkov a úlohy lesného hospodárstva,
  • motivujú ku osobnej zodpovednosti za ochranu hodnôt lesa,
  • rozÅ¡irujú vÅ¡eobecné povedomie o problematike biodiverzity na rôznych úrovniach spoločnosti,
  • odovzdávajú tradície lesníctva ďalším generáciám.
 

Ostatní partneri
Mediálni partneri

 
 

Podujatie Lesnícke dni 2017 sa koná pod záštitou
ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

 

quiz.jpg

 

Návštevníkov: 3823840