Domov arrow Základné informácie arrow Aspekty Lesníckych dní
Aspekty Lesníckych dní Tlač E-mail
  • Tradícia - snaha vytvoriť z tohto podujatia každoročnú tradíciu, ktorá prispeje k rozvoju povedomia verejnosti o význame činností lesného hospodárstva pre spoločnosť
  • Participácia lesníckych subjektov - do projektu sú zapojené štátne i neštátne lesnícke subjekty ako partneri, formou podujatí pod jednotným logom Lesníckych dní
  • Celoplošnosť - príprava podujatí vo všetkých regiónoch Slovenska s dôrazom na kľúčové lokality
  • Cieľová skupina – program podujatí ponúka aktivity pre všetkých bez rozdielu veku,
  • Organizácia - projekt Lesnícke dni pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizačne zabezpečuje Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen spolu s partnermi zo štátneho i neštátneho sektoru
 

Ostatní partneri
Mediálni partneri

 
 

Podujatie Lesnícke dni 2017 sa koná pod záštitou
ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

 

quiz.jpg

 

Návštevníkov: 3425257