Domov arrow Základné informácie
Miesto a termín konania

Lesní­cke dni 2019 sú najväčším celoslovenským podujatí­m organizovaným lesníckymi inštitúciami na Slovensku. V poradí 13. ročník Lesní­ckych dní­ nadväzuje na úspešné predchádzajúce ročníky, ktoré sa konajú od roku 2007.

Lesnícke dni ponúkajú program podujatí určených pre širokú verejnosť a zameraných na interaktívne informovanie verejnosti o zaujímavostiach slovenských lesov, špecifickosti lesníckej práce a činnostiach, ktoré prinášajú benefity pre celú spoločnosť.

Aktivity Lesníckych dni sa sústreďujú na 5 základných regiónov:

 • Zvolen
 • Bratislava
 • Kežmarok 
 • Košice
 • Prešov

Projekt prebieha každoročne v rovnakom termíne od 12. apríla do 7. mája. Slávnostné otvorenie Lesníckych dní 2019 sa uskutoční
26. apríla 2019 na Námestí SNP vo Zvolene.

p1010646.jpg otvorenie_032.jpg strom 2.jpg

 
Hlavné ciele Lesníckych dní
   Lesnícke dni
 • spájajú štátne a neštátne lesnícke inštitúcie pri aktívnej komunikácii s celou spoločnosťou,
 • oslovujú širokú odbornú i laickú verejnosť,
 • informujú o význame a funkciách lesa pre spoločnosť,
 • interaktí­vne približujú prácu lesníkov a úlohy lesného hospodárstva,
 • motivujú ku osobnej zodpovednosti za ochranu hodnôt lesa,
 • rozširujú všeobecné povedomie o problematike biodiverzity na rôznych úrovniach spoločnosti,
 • odovzdávajú tradície lesníctva následný­m generáciám.
 
Východiská projektu
 • Projekt sa uskutočňuje v mesiaci Apríl - mesiac lesov
 • Slávnostné otvorenie sa viaže k dátumu 22. apríl - Deň Zeme

Lesnícke dni prebiehajú v súlade európskymi programovými dokumentmi i stratégiami na národnej úrovni:

 • Akčný plán EÚ - podporuje ekologické vzdelávanie a zvyšovanie povedomia spoločnosti o trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch.
 • Jihlavská deklarácia o komunikácii o lesoch a lesníctve
 • Národný lesnícky program Slovenskej republiky
 • Akčný plán Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky
 • Prognózy a vízie vývoja slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a vidieka - časť lesníctvo
 • Stratégia rozvoja lesníctva
 
Aspekty Lesní­ckych dní
 • Tradí­cia - snaha vytvori? z tohto podujatia každoročnú tradíciu, ktorá prispeje k rozvoju povedomia verejnosti o význame činností lesného hospodárstva pre spoločnosť
 • Participácia lesníckych subjektov - do projektu sú zapojené štátne i neštátne lesnícke subjekty ako partneri, formou podujatí pod jednotným logom Lesníckych dní
 • Celoplošnosť - príprava podujatí vo všetkých regiónoch Slovenska s dôrazom na kľúčové lokality
 • Cieľová skupina - program podujatí ponúka aktivity pre všetkých bez rozdielu veku,
 • Organizácia - projekt Lesnícke dni pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizačne zabezpečuje Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen spolu s partnermi zo štátneho i neštátneho sektoru
 
Domov

Lesní­cke dni 2019

13. ročník celoslovenského podujatia

BRATISLAVA

KOŠICE

 

 
Ostatní­ partneri


krivkove-logo-green.png

Mestské lesy v Bratislave


ml ke.jpg

Mestské lesy Košice, a.s.

Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

lesy1ml brezno.jpg

Lesy mesta Brezno, s.r.o.

logo_pefc.jpg

Pefc Slovensko

logo_bb.png


Mestské lesy, s.r.o. Banská Bystrica

logo_-dobsina.png


Mestské lesy Dobšiná, spol. r.o.

logo_-_zdruzenie.png

Združenie obecných lesov SR

logo_-_polana.png

CHKO Poľana

logo_sav.png

Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied Zvolen

Technická univerzita vo Zvolene

 

Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

logo_lukostrelba.jpg

TUZVO lukostrelecký klub

logo_grube.jpg

GRUBE, s.r.o.

 
Mediálni partneri
RTVS

Rozhlas a televízia Slovenska

Rádio REGINA

Rádio Regina

LESMEDIUM SK, s.r.o.

SAD Zvolen

HALALI

SAD Zvolen

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.


Zvolenské noviny

enter design, s.r.o.

sdetmi.png

S de?mi, o.z.

   
   
   
   
 

Ostatní­ partneri
Mediálni partneriPodujatie Lesnícke dni 2019 sa koná pod záštitou
ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Návštevníkov: 7094374