Domov
Tlačový servis
Lesnícke dni v Revúcej - zhrnutie Tlač E-mail

Ani sme sa nenazdali a prešiel rok. Prešiel rýchlo ako voda v Muránke a opäť sme pripravovali „Lesnícke dni". Aj keď skromnejšie ako vlani, ale predsa. Veď rozprávať o práci lesníkov, význame lesa a prírody vôbec, nikdy nie je zbytočné.

V rámci celoslovenského projektu „Lesnícke dni", ktoré sa konali pod záštitou ministra pôdohospodárstva,  zorganizovali aj lesníci z OZ Revúca 23.4.2009 na námestí  v Revúcej  Lesnícky deň. Už tredične spolupracovali Mestské lesy Revúca a neodmysliteľnú lesnícku atmosféru slávnostnými lesnicami navodili trubači zo Strednej lesníckej školy z Liptovského Hrádku. Primátorka Revúcej MVDr. Cireňová svojim príhovorom vysoko ocenila prácu lesníkov zo štátnych i mestských lesov. Prítomným pripomenula, že keď sa pozrieme na ktorú koľvek stranu z mesta, všade naokolo sú krásne zelené lesy, čo značí, že lesníci si svoju prácu vykonávajú zodpovedne.

    

Celý článok...
 
Lesnícke dni v regióne OZ Revúca Tlač E-mail

V rámci celoslovenského projektu „Lesnícke dni", ktoré sa konajú pod záštitou ministra pôdohospodárstva,  zorganizujú aj lesníci z OZ Revúca 23.4.2009 na námestí  v Revúcej  Lesnícky deň. Spoluprácu prisľúbili aj Mestské lesy Revúca  a Mestské lesy Jelšava. Deň sa ponesie v znamení ukážok prác lesníkov a lesnej techniky, pre deti budú pripravené rôzne ekohry.

    

Celý článok...
 
Príhovor Márie Terézie Tlač E-mail

My, Mária Terézia, z božej milosti rímska cisárovna vdova, krajín uhorskej, českej, dalmátskej, chorvátskej a slavonskej apoštolská kráľovná, arcikňažná rakúska, kňažná burgundská, veľkovojvodkyňa  sedmohradská, vojvodkyňa z Milána, Mantuy a Parmy, takto na vedomie dávame:

Materská starosť a bedlivé pečování, které na rozmnožení našej premilej krajiny a na pomahání obecného dobra máme, dobrotivou mysel našu napomenulo dať platné a užitečné lesúm zachování v dobrém a kvetúcem stave, a  naproti tomu, jestli se lesy bez miry  vyrubuju takových snach zahubu učiniť. Pro tuto pričinu, za věc neomylne potrebnu býti sme nalezli, aby se v rubaní dreva a užitku hor i v tejto krajine dobrý a bez meškáni porádek zavedel.

Celý článok...
 
Lesnícke dni 2009 - aké boli? Tlač E-mail

Vo Zvolene , dňa 11.5.2009

Slávnostným otvorením siedmej sezóny v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu sa symbolicky naplnili Lesnícke dni 2009 /22.4. - 1.5. 2009/. Tretí ročník tohto čoraz populárnejšieho podujatia bol spojený nielen s pripomenutím si 240. výročia vydania Tereziánskeho lesného poriadku a vo svojom závere aj s oslavou storočnice Čiernohronskej lesnej železničky.

V rámci Lesníckych dní 2009 pokračoval projekt Stromy poznania, určený žiakom slovenských základných škôl, ktorí v rámci Lesníckych dní každoročne rozširujú svoje „miniarboréta" o nové dreviny. V tomto roku sa do celoslovenskej akcie zapojilo 754 základných škôl a k ôsmim, doteraz vysadeným drevinám z predchádzajúcich ročníkov Lesníckych dní, pribudli v tomto roku ďalšie tri- lipa, breza a smrek pichľavý.

Celý článok...
 
Rímska cisárovná Mária Terézia zaháji Lesnícke dni 2009 vo Zvolene Tlač E-mail

logo nlc.png 

Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, http://www.nlcsk.sk/ 

Rímska cisárovná Mária Terézia zaháji Lesnícke dni 2009 vo Zvolene
22. apríl 2009
mária terézia.png

            Zvolen, 20. apríl 2009 - Odkazom rímskej cisárovnej, uhorskej a českej kráľovnej Márie Terézie súčasným i budúcim generáciám bude dňa 22. apríla vo Zvolene zahájený tretí ročník Lesníckych dní 2009. Lesný poriadok vydaný Máriou Teréziou pre Uhorsko v roku 1769 znamenal v našich dejinách pokus o zastavenie devastácie uhorských lesov, spôsobenej najmä ťažbou rúd a hutníctvom. Slávnostný otvárací ceremoniál na námestí SNP sa teda bude niesť v znamení 240. výročia schválenia Tereziánskeho lesného poriadku s názvom "Porádek hor aneb lesuv zachování", ktorý sledoval zabezpečenie trvalosti produkcie v lesnom hospodárstve a podnietil výsadbu lesných drevín na nevyužitých plochách a priestranstvách pri dedinských a mestských osídleniach.

porádek hor aneb lesov zachování.pngOtvorenie Lesníckych dní vo Zvolene organizačne zabezpečuje Národné lesnícke centrum, spolu so štátnym podnikom LESY SR, Vojenskými lesmi a majetkami, Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene, Strednou odbornou školou lesníckou Banská Štiavnica a ďalšími partnermi z lesníckych inštitúcií štátneho i neštátneho sektora. V úvode programu o 10.00 hod. historická postava Márie Terézie prednesie posolstvá z 18. storočia pre hospodárov i všetkých obyvateľov, ktorí sú vyzvaní „ zabezpečiť starostlivé a bedlivé pečování o našu premilú krajinu". Na význam ochrany lesov Mária Terézia upozorní slovami: „Lesy -  tento poklad krajiny našej veľmi málo sa váži,  o zachováni stavu lesníckeho málo se pečuje, ako i o užší pečlivosť  o budoucí rast hor a lesu".

Celý článok...
 
Viac...

Ostatní­ partneri
Mediálni partneriPodujatie Lesnícke dni 2018 sa koná pod záštitou
ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

 

quiz.jpg

 

Návštevníkov: 5582272