Domov
Tlačový servis
Lesnícke dni 2010 Tlač E-mail

Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, http://www.nlcsk.sk/

Lesy Slovenska - rozmanitosť, pestrosť a farebnosť života okolo nás!
22. apríl 2010 - Otvorenie Lesníckych dní vo Zvolene

    Zvolen, 15. apríl 2010 - Už od pradávna si ľudia lesy cenili pre ich schopnosť znižovať nebezpečenstvo erózie a záplav, prirodzenú schopnosť filtrovať nečistoty zo zrážok a vody a schopnosť vyrovnávať klimatické extrémy. Spolu s ďalšími ekosystémami (napr. mokradné spoločenstvá, lúčne a trávne spoločenstvá) prispievajú lesy výrazne aj k rozmanitosti, pestrosti a farebnosti života okolo nás. Dôležitosť ochrany biologickej diverzity vyzdvihuje svojimi posolstvami aj štvrtý ročník Lesníckych dní 2010, ktoré prispievajú k oslave Medzinárodného roka biodiverzity vyhláseného Valným zhromaždením OSN. Podujatia Lesníckych dní 2010 prinášajú informácie o význame lesov pre spoločnosť, prispievajú k budovaniu správnej hodnotovej orientácie detí a mládeže, posilňujú emocionálny vzťah a postoje k lesom a podnecujú k zodpovednému, múdremu a šetrnému konaniu v každodenných situáciách.

 

Celý článok...
 

Ostatní­ partneri
Mediálni partneriPodujatie Lesnícke dni 2018 sa koná pod záštitou
ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

 

quiz.jpg

 

Návštevníkov: 5582306