Domov
Mediálny servis
Lesnícke dni prelomili bariéry Tlač E-mail

Zvolen, 2.5.2017; Sviatok lesa, lesníkov a milovníkov lesného prostredia zapísal svoju jedenástu históriu. Oficiálne ukončenie Lesníckych dní sa uskutočnilo 1. mája 2017 v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline. Ukončením lesníckych dní sa zároveň otvorili brány do jedinečného lesníckeho skanzenu na Slovensku.

Lesnícke dni vo Zvolene slávnostne otvorila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 21. apríla 2017. Vo svojom príhovore zdôraznila potrebu upozorniť odbornú a laickú verejnosť, že zdravotný stav lesov, najmä smrekových, sa výrazne zhoršil a že je potrebné pristúpiť k spomaleniu negatívnych trendov v ochrane lesa.

Hlavnou myšlienkou jedenásteho ročníka bola téma: Lesy bez bariér – lesy pre spoločnosť. Organizátori tým chceli poukázať na rôzne formy prekážok a úskalí, ktorým čelí naša spoločnosť. Lesy sú pre všetkých a lesníci okrem iného sprístupňujú lesný potenciál krajiny aj pre ľudí s obmedzenými pohybovými schopnosťami.

„Je pre nás veľkým poteším, že Vám dnes môžeme odovzdať darčekovú poukážku na zážitkové programy lesnej pedagogiky. Prinášame vám symbolický kus lesa a veríme, že stretnutia s lesníkmi budú príjemným a podnetným obohatením nás všetkých, “ povedala Ing. Veronika Jaloviarová, ktorá v mene lesníckych inštitúcií odovzdala klientom strediska Domova sociálnych služieb Symbia vo Zvolene darčekovú poukážku. Ideu bezbariérovosti podporili Mestské lesy Košice, ktoré počas Lesníckych dní 28.4.2017 odovzdali obyvateľom mesta zrekonštruovaný areál Horný Bankov a lesopark Furča s prvkami pre imobilných návštevníkov.

Celoslovenský projekt Lesnícke dni tradične štartuje vo Zvolene, ktorý sa od minulého roku môže pýšiť titulom - mesto lesníctva. Odtiaľ sa presúva do Bratislavy, Košíc, Prešova a pod Tatry do Kežmarku. Hlavné podujatia dopĺňa séria regionálnych akcií ako sú napríklad Lesnícky deň v botanickej záhrade v Banskej Štiavnici, Revúcke lesnícke dni, ukážky približovania dreva vo vodnom žľabe Rakytovo, rôzne výstavy a exkurzie.

Program Lesníckych dní je vždy bohatý a pestrý. Dominujú aktivity pre deti, výroba vtáčích búdok, sadenie stromčekov, pílenie dreva, streľba z luku, rôzne vedomostné úlohy zapájajúce zmyslové vnímanie. Obľúbené sú sokoliarske vystúpenia s priamou účasťou detských divákov alebo prehliadky psov poľovných plemien. Medzi tohoročné top aktivity patrila jednoznačne Miss drevina, ktorú si volili návštevníci Lesníckych dní vo Zvolene a v Bratislave. Titul kráľovnej medzi drevinami získala s počtom hlasov 849 Lipa veľkolistá.

Lesníci si uvedomujú potrebu aktívnej komunikácie. Je nevyhnutné prinášať objektívne a pravdivé informácie podložené na vedeckých poznatkoch. Základnou prioritou slovenského lesníctva je obhospodarovanie lesa udržateľným spôsobom s cieľom zachovania ekonomických, sociálnych, environmentálnych a kultúrnych úžitkov pre súčasné a budúce generácie. Práve Lesnícke dni vytvárajú platformu pre otvorený dialóg so všetkými cieľovými skupinami verejnosti.

Lesnícke dni pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR koordinuje Národné lesnícke centrum. Na ich organizácii sa podieľajú najväčšie lesnícke inštitúcie zo štátneho a neštátneho sektoru.

Viac informácií: www.lesnickedni.sk

Ing. Dana Loyová, Národné lesnícke centrum, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovým automatom, musíte mať zapnutý Javascript pre jeho zobrazenie 045/5202203

 
„Miss drevina“ v meste lesníctva Tlač E-mail

Zvolen, 19.4.2017;

V piatok 21. apríla sa vo Zvolene - v meste lesníctva volí „Miss drevina“. Výber najkrajšej dreviny bude jednou zo sprievodných akcií Lesníckych dní. Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá sa zúčastní slávnostného otvorenia.

Cieľom lesníckych dní je aktívna komunikácia so širokou verejnosťou a prezentácia lesníctva. Lesy sú naším bohatstvom a je našou úlohou chrániť, zveľaďovať a zachovávať tradície predkov. Lesy sú pre všetkých a lesníci okrem iného sprístupňujú lesný potenciál krajiny aj pre ľudí s obmedzenými pohybovými schopnosťami. V duchu odstraňovania bariér nielen hmotných, ale aj mentálnych sa ponesie 11.ročník Lesníckych dní s hlavným mottom Lesy bez bariér – lesy pre všetkých.

Organizátori pripravujú na zvolenskom námestí pestrý celodenný program pre všetky vekové kategórie. Okrem tradičných lesníckych činností sa verejnosti predstavia sokoliari, kynológovia, trubači s poľovníckymi signálmi a poľovníckou pasovačkou, lukostrelci, či vábničiari. Atraktivitu podujatia podčiarkne pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov v tvorbe najväčšej Lesnej mandaly z prírodného materiálu a spomínaná voľba kráľovnej medzi drevinami. Pre najmenších je pripravený drevený kolotoč, kreatívne dielne, prírodné laboratórium, muzikoterapia, výroba vtáčích búdok, sadenie stromčekov, lesné scrabble. Priamo na námestí „vyrastie“ Čarovný les a Les bez bariér prispôsobený osobám so špeciálnymi potrebami. Program je obohatený o spevácke, hudobné a tanečné vystúpenia základných umeleckých škôl a folklórnych súborov. Záverečnú bodku za celým dňom zahrá skupina Polemic.

Mesto Zvolen sa od minulého roku pýši jedinečným titulom v stredoeurópskom priestore – Zvolen mesto lesníctva. Zásluhu na tom má 11 rôznych lesníckych inštitúcií so sídlom vo Zvolene. Na podporu tejto myšlienky bolo podpísané „Memorandum o partnerstve a spolupráci pri propagácii mesta Zvolen ako mesta lesníctva“. Lesníckym inštitúciám sa úspešne darí nadväzovať spoluprácu aj s organizáciami mimo lesníckeho a drevárskeho sektora. Dôkazom je Zmluva o spolupráci medzi Národným lesníckym centrom a Slovenským národným múzeom – Múzeom ukrajinskej kultúry vo Svidníku, ktorá bude podpísaná 21.4.2017 vo Zvolene.

Šnúra podujatí pod hlavičkou Lesníckych dní sa zo Zvolena previnie do ďalších miest - Bratislavy, Kežmarku, Košíc a iných. Ukončením Lesníckych dní 1. mája 2017 vo Vydrovskej doline sa zároveň otvorí sezóna tohto jedinečného lesníckeho skanzenu pod otvoreným nebom. Podujatie pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizačne zabezpečuje Národné lesnícke centrum spolu s partnermi zo štátneho a neštátneho sektoru.

Viac informácií: www.lesnickedni.sk

Ing. Dana Loyová, Národné lesnícke centrum, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovým automatom, musíte mať zapnutý Javascript pre jeho zobrazenie 045/5202203

 
Desiaty ročník Lesníckych dní skončil, nech žije jedenásty ročník! Tlač E-mail

Zvolen, 4. mája 2016

Lesnícke dni sa skončili. Sviatok všetkých lesníkov a milovníkov lesa, ktorý bol slávnostne otvorený v meste lesníctva vo  Zvolene,  sa oficiálne ukončil 1. mája 2016 vo Vydrovskej doline.  Desiatym ročníkom celoslovenského podujatia  si lesníci pripomenuli svoj prvotný krok začať komunikovať s verejnosťou a šíriť dobré meno lesníctva

„Začali  sme  v meste pred desiatimi rokmi, kedy sme vyšli do ulíc, aby sme ukázali ľuďom nielen našu prácu, ale najmä hovorili o význame lesov pre existenciu celej spoločnosti. Dnes končíme symbolicky v jedinečnom lesníckom múzeu pod šírim nebom vo Vydrovskej doline. Jubilejný desiaty ročník Lesníckych dní je za nami a my sa môžeme pripravovať na ďalší. Odviedli sme kus práce. Odozvy zo strany obyvateľov miest a návštevníkov sú vysoko pozitívne, čo nás teší a zároveň zaväzuje stále sa zlepšovať, neustále komunikovať s verejnosťou a vnášať osvetu aj do vlastných radov", zhodnotil na záver Lesníckych dní Milan Sarvaš - riaditeľ Národného lesníckeho centra - Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen.

Hlavné motto 10. ročníka Lesníckych dní: „Zelená dekáda - rastieme ďalej!" sa naplno prejavilo aj v úsilí lesníkov. Tí na celom Slovensku počas dvoch týždňov pripravili lákavý a nevšedný program. Program bohatý na rôznorodosť a množstvo podujatí od „otvorených" akcií pre širokú verejnosť, lesných vychádzok, návštev v Piatkové (22.4.2016) slávnostné otvorenie Lesníckych dní vo Zvolene za prítomnosti významných hostí odštartovalo celý rad podujatí.  Jedným z prvých  boli Lesnícke dni v hlavnom meste, ktoré sú už tradične súčasťou celomestského podujatia Bratislava pre všetkých.

Počas Lesníckeho dňa pod Tatrami prišli organizátori s novinkou vo forme prezentácií pobytových znakov zvierat v prírode pod názvom: Kto tu bol? materských a základných školách, exkurzií, odhalení významných lesníckych miest  až po vernisáže výstav a rozhlasové súťaže.

O tom, že vedieť poskytnúť prvú pomoc priamo v prírode je dôležité,  sa presvedčili návštevníci, ktorí zavítali do Mestského parku v Košiciach. Krásny deň zažili aj účastníci netradičnej historickej disciplíny - plavenia dreva vo Vodnom žľabe Rakytovo pri Banskej Bystrici, ktorý si svojou funkčnosťou vyslúžil v Európskych lesoch prvenstvo. Neodmysliteľnou prácou lesníkov je aj poľovníctvo a spolupráca človeka so psom. O poľovníckych plemenách psov, ich rozdelení a spôsobe použitia v lese počúvali žiaci humenskej základnej školy.

Vernisážou výstavy VTÁKY za prítomnosti veľvyslankyne Brazílie,  sa v múzeu vo Svätom Antone  verejnosti sprístupnila  expozícia domáceho a exotického  vtáctva. Výstava má okrem iného poukázať na Ferdinanda Coburga ako významného ornitológa a prírodovedca.

Za prípravami Lesníckych dní sú desiatky lesníckych a iných organizácií, ktorí každoročne pod vedením Národného lesníckeho centra a gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky sprostredkujú verejnosti hlavné posolstvá: význam lesov pre človeka, spätosť s prírodou, rôznorodosť života a tradície lesníctva.

Viac informácií: www.lesnickedni.sk    alebo https://www.facebook.com/lesnickedni

 
Lesníci majú dôvod na oslavu Tlač E-mail

Zvolen, 19. apríl 2016

Na zvolenskom námestí sa v piatok 22. apríla 2016 už po desiaty krát stretnú zástupcovia lesníckych inštitúcií z celého Slovenska so širokou verejnosťou, aby spoločne oslávili svoj  veľký lesnícky deň! Patronát nad podujatím prevzala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Mesto pod Pustým hradom bude zelenšie ako zvyčajne. A nebude to len rôznorodou mestskou zeleňou a zelenými vlajkami na hlavných prístupových cestách, ale najmä koncentráciou lesníkov na  hlavnom námestí. Tí prídu do Zvolena osláviť svoj sviatok a zároveň prezentovať fakt, že lesy sú bohatstvom a pýchou tejto krajiny. Vďaka nim máme napríklad vzduch, vodu, drevo, zver, huby, možnosť oddychu a to aj preto, že pre lesníkov je ich práca  veľmi dôležitá.  

Lesnícke dni - ako sami nazývajú svoj sviatok, oslavujú jubilejný desiaty ročník. Hlavným mottom je: „Zelená dekáda - rastieme ďalej!". Uplynulú desaťročnicu podujatia sa organizátori rozhodli zmapovať prostredníctvom troch krátkych reportáží na témy  - Desaťročnica lesníckych dní, Úspešný príbeh lesnej pedagogiky a Dekáda slovenských lesov, lesníkov a lesníctva.  Počas otváracieho ceremoniálu bude verejnosti predstavená premiéra film Krajina bez tieňa s titulnou piesňou Zuzany Smatanovej a preletmi dravcov v priamom prenose.  

Ponuka dňa je pestrá a bohatá. Novinkami tohto ročníka sú Čarovný les s množstvom zvieratiek a prekvapení, drevený kolotoč  pre najmenších, lesná mandala a prírodné laboratórium. Samozrejmosťou sú všestranné aktivity lesnej pedagogiky, ktorými budú návštevníkov sprevádzať lesníci a lesní pedagógovia. Tradičné lesnícke činnosti oživia netypické aktivity ako napr. komunitné bubnovanie, výroba šperkov z parožia, výstava žiackych prác z recyklovaného materiálu.

Počas celého dňa bude na pódiu prebiehať kultúrny program, ktorý naplnia najmä detskí účinkujúci z rôznych tanečných a folklórnych súborov.  Podvečerným lákadlom nielen pre mladšiu generáciu sú až dvaja hudobní hostia - Zuzana Smatanová a skupina Hex.

Motiváciou prísť v tento deň medzi lesníkov je aj výzva, ktorá sľubuje zaujímavú odmenu: „Príď v zelenom oblečení a budeš odmenený!"

Šnúra podujatí sa zo Zvolena previnie do ďalších miest - Bratislavy , Kežmarku , Košíc a do množstva sprievodných podujatí po celom Slovensku . Ukončením Lesníckych dní  1. mája 2016 vo Vydrovskej doline sa zároveň otvorí sezóna tohto jedinečného lesníckeho skanzenu pod otvoreným nebom.

Lesnícke dni na Slovensku prebiehajú od roku 2007. Prostredníctvom spolupráce lesníckych inštitúcií vytvárajú možnosť aktívnej komunikácie so širokou verejnosťou a prezentáciu lesníctva. Hlavným koordinátorom celoslovenského projektu je Národné lesnícke centrum.

Lesnícke dni nájdete aj na facebooku: https://www.facebook.com/lesnickedni


Ing. Dana Loyová

Národné lesnícke centrum
Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

 
Deviaty ročník Lesníckych dní Tlač E-mail

Zvolen, 24. apríl 2015
Slávnostné otvorenie Lesníckych dní 2015 sa uskutočnilo 22. apríla 2015 vo Zvolene - symbolicky na deň Zeme. Hlavným motívom deviateho ročníka celoslovenskej kampane bola harmónia a rovnováha. Rovnováha medzi tým, čo nám les poskytuje a čo z neho môžeme čerpať.

Úvodný program odštartovala veľká bubnová šou. Po nej nasledovali príhovory hostí, tanečné a hudobné vystúpenia. Prestrihnutím „živej“ reťaze, ktorú priniesli deti vo svojich rukách sa otvorili Lesnícke dni pre všetkých, ktorí majú radi les.

Počas celého dňa bol pre návštevníkov pripravený bohatý program. Stovky detí a žiakov zo základných a materských škôl prišli na zvolenské námestie. „Sme tu prvý krát a sme nadšení! Deti si zasadili vlastný stromček a raznicou vyrazili číslo do dreva. Najviac sa im páčilo v stánku, kde na magnetickej tabuli pracovali s obrázkami zvieratiek a rozprávali sa o ich domove“, uviedla pani učiteľka z Budče.

Už tradične sa verejnosti predstavili sokoliari, kynológovia, lukostrelci, včelári. Nevšedným spestrením boli ukážky práce s motorovou pílou, prehliadka psov poľovných plemien, predstavenie poľovníckych zvykov a tradícií. Farebným spektrom pôdy a výrobou pôdnych paliet návštevníci podporili Medzinárodný rok pôdy 2015 vyhlásený organizáciou OSN.

Posolstvá lesníckych dní sa zo Zvolena preniesli do ďalších miest – Bratislavy, Kežmarku, Sobraniec, Trenčína, Revúcej. Tu všade sa lesníci snažili poukázať na nevyhnutnosť zachovania vyváženého stavu medzi ekonomickými, environmentálnymi a sociálnymi funkciami lesa.

Lesnícke dni pripravuje spolu so svojimi partnermi Národné lesnícke centrum pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Na tomto ročníku participovalo viac ako 50 partnerov. Sprievodný program sa konal v 15 mestách v rámci Slovenska. Podpornou aktivitou bola rozhlasová kampaň v Rádiu Regina, spojená so súťažou pre poslucháčov.

 

Ing. Dana Loyová

Národné lesnícke centrum
Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

Celý článok...
 

Ostatní­ partneri
Mediálni partneriPodujatie Lesnícke dni 2018 sa koná pod záštitou
ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

 

quiz.jpg

 

Návštevníkov: 5582167